Akt zawierzenia Św. Józefowi Archidiecezji – 18. 03. b.r., a u nas i w parafiach – 19. 03. b.r.

Akt zawierzenia Świętemu Józefowi Święty Józefie Oblubieńcze Dziewicy Maryi Opiekunie Syna Bożego Patronie Kościoła Chrystusowego W roku Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia ustanowienia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich oraz stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować za […]