Akatyst ku czci św. Józefa

W Kaliszu został zrealizowany niezwykły projekt muzyczny. Kilkunastoosobowy chór męski pod kierunkiem Jakuba Tomalaka dokonał pierwszego polskiego nagrania Akatystu ku czci Św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Akatyst to hymn chrześcijańskich kościołów wschodnich, którego początki sięgają V wieku. Autorem słów Akatystu ku czci. św. Józefa jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 roku).

Słuchając lub śpiewając Akatyst rozważamy udział św. Józefa w dziele zbawczym. Módlmy się tym hymnem prosząc św. Józefa o wstawiennictwo w naszych intencjach.