BIERZMOWANIE 2021

KURIA  METROPOLITALNA

Informuję, że zgodnie z Księdza Proboszcza prośbą, w terminie jesiennym zostanie udzielony przez Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka w Księdza Proboszcza parafii sakrament bierzmowania. Bliższe informacje dotyczące terminu będą przesłane Księdzu Proboszczowi w czerwcu br.
Z wyrazami szacunku

ks. dr Łukasz Kędzierski
Notariusz Kurii