Przejdź do treści

Intencje mszalne od 16 do 22. 10. 2023 A.D.

XXVIII   NIEDZIELA   ZWYKŁA  – 15. 10. 2023 

godz. 09: 00  + Genowefę Dudek, Marię Falbierską i zmarłych z rodzin Dudek i Jankowskich

godz. 09: 00  + Teresę Mazurek i zmarłych z rodziny

godz. 11: 00  + Feliksa i Mariannę Wesołowskich

godz. 11: 00  + Jadwigę Data od rodzin Tomaszewskich i Kozaków

godz. 17: 00  + Jadwigę i Kazimierza Kruszona

 

Poniedziałek –  16. 10. 2023 – św. Jadwigi Śląskiej  

godz. 18: 00  + Wawrzyńca i Andrzeja Waleńciaków

godz. 18: 00  + Jadwigę Data od sąsiadów

 

Wtorek  – 17. 10. 2023 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. i m.

godz. 18: 00  + księdza Symplicjusza Nowaka w 3 r. ś. oraz Mirandę, Mariana, Andrzeja i Stanisława Nowak

 

Środa  – 18. 10. 2023  – św. Łukasza, ew.

godz. 13: 00  + Andrzeja Chudziaka – pogrzebowa

godz. 18: 00  z okazji 80 urodzin Wiesławy Wesołowskiej od córki z rodziną

 

Czwartek  – 19. 10. 2023  

godz. 08: 00  za Parafian

 

Piątek  – 20. 10. 2023  – św. Jana Kantego, pr.

godz. 18: 00  + Leszka Słomińskiego od Mirosławy i Marka

godz. 18: 00  + Macieja Szymczaka od siostry z rodziną

 

Sobota  – 21. 10. 2023

godz. 18: 00  + Walerię i Juliana Kużdowicz; + Pelagię i Kazimierza Matuszak, Wincentego, Cecylię, Agnieszkę, Kazimierę, Józefa Jędrasiak; + Zofię Majchrzak od sąsiadów z ul. Michałowo i Przedpole; + zmarłych z rodzin Poniatowskich; + Zofię Kuźniarek od sąsiadów

 

XIX   NIEDZIELA   ZWYKŁA  – 22. 10. 2023  

godz. 09: 00  + Janinę Matuszewską 3.r.ś.

godz. 09: 00  + Elżbietę Olejniczak od siostry Aurelii z rodziną

godz. 11: 00  dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji 90 urodzin Zenona

godz. 17: 00  + Aldonę Piechocką od Gosi i Roberta