Przejdź do treści

Intencje mszalne od 26. 11. do 3. 12. 2023 A.D.

NIEDZIELA   JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA  – 26. 11. 2023 

godz. 09: 00  + Urszulę i Bogdana Wasilewskich

godz. 09: 00  + zmarłych z rodzin Owczarczaków, Kozaków i Szymkowiaków

godz. 09: 00  + Stefana Szczepankiewicza 1.r.ś.

godz. 11: 00  o siły i Boże prowadzenie w walce z chorobą nowotworową dla Pawła Dojs

godz. 11: 00  + Boguchwała Przepiórę

godz. 11: 00  + Katarzynę Duszyńską

godz. 17: 00  + Urszulę i Zygmunta Michalskich i zmarły z rodziny

godz. 18: 30 o uzdrowienie duchowe i fizyczne

 

Poniedziałek –  27. 11. 2023 

godz. 18: 00  + Zofię i Franciszka Schmidt

godz. 18: 00  + Stanisława Smolarka 1.r.ś.

godz. 18: 00  + Edwarda Matyl od rodziny Jurgów

 

Wtorek  – 28. 11. 2023

godz. 18: 00  + Wandę Janiszewską 12.r.ś.

godz. 18: 00  z okazji 90 urodzin Barbary

 

Środa  – 29. 11. 2023

godz. 18: 00  + Tomasza Muszyńskiego od rodziny Snopków

 

Czwartek  – 30. 11. 2023 – św. Andrzeja Ap.

godz. 09: 00  + Andrzeja Bzymka

 

Piątek  – 01. 12. 2023  – pierwszy miesiąca

godz. 18: 00  w intencji Ojczyzny

godz. 18: 00  + Elżbietę Olejniczak od szwagra Witolda z rodziną

 

Sobota  – 02. 12. 2023 – pierwsza miesiąca

godz. 08: 45  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

godz. 18: 00  o błogosławieństwo Boże z okazji urodzin Barbary..;+ Bolesławę, Stanisława Szcześniak i zmarłych z rodziny; + Katarzynę Wróblewską 1.r.ś.; + Ewę Zglińską od chrześniaczki Natalii z rodziną; + Zofię Kuźniarek od Ewy i Leszka Olejniczak; + Andrzeja Chudziaka od rodziny Gąsiorowskich; + Chrystiana Szymańskiego od Aleksandry i Jerzego Szymańskich z rodziną; + Jadwigę 5.r.ś. i Stanisława 14.r.ś. Wolnych

 

PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU  – 03. 12. 2023 

godz. 09: 00  + Leona Hoćko 40.r.ś. i zmarłych z rodziny

godz. 11: 00  + Władysława i Leokadię oraz zmarłych z rodzin Rybaków i Pawelów

godz. 11: 00  + Bogdana Kępa od Pawła Hawro z rodziną

godz. 17: 00  + Jadwigę i Wacława Urbanowskich, Kunegundę i Kazimierza Pietrzak