Misje Święte – plan

MISJE  ŚWIĘTE

w parafii pw. św. Józefa w Poznaniu – Szczepankowie

TAJEMNICA TRZECH SERC

4-11 maja 2019r.

Misje prowadzi: Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Misjonarz Miłosierdzia, Święta Góra – Gostyń

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

 Sobota 04.05.2019r.

ŁASKA I MIŁOSIERDZIE

17:30     Różaniec i litania do NMP

18:00     Hymn do Ducha Świętego i Msza Święta z nauką oraz aktem poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Niedziela 05.05.2019r.

9:00, 11:00, 17:00             Msza święta z nauką i aktem poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

19:00     Jak zamieszkać w Nazarecie? – spotkanie dla małżeństw

 

Poniedziałek 06.05.2019r.

WYSCHNIĘTE KOŚCI WOŁAJĄ O DUCHA

Modlitwa o uwolnienie i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

(przynosimy świece)

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z nauką oraz modlitwa o uwolnienie od skutków zła, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i modlitwa o dary Ducha Świętego

18:30     Różaniec i litania do NMP

19:00     Msza Święta z nauką oraz modlitwa o uwolnienie od skutków zła, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i modlitwa o dary Ducha Świętego

 

Wtorek 07.05.2019r.

WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE

Modlitwa za zmarłych i przygotowanie do dobrej śmierci

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z nauką oraz przygotowanie do dobrej śmierci i modlitwa za zmarłych. Procesja do grobu śp. ks. prob. B.Starosolskiego

18:30     Różaniec i litania do NMP

19:00     Msza Święta z nauką oraz przygotowanie do dobrej śmierci i modlitwa za zmarłych. Procesja do grobu śp. ks. prob. B.Starosolskiego

 

Środa 08.05.2019r.

NIEPOKALANE SERCE MARYI – ARKĄ OCALENIA

Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z nauką i akt osobistego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi (przy grocie Matki Bożej)

18:30     Różaniec i litania do NMP

19:00     Msza Święta z nauką i akt osobistego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi (przy grocie Matki Bożej)

 

Czwartek 09.05.2019r.

W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE

Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną  św. Szarbela – pustelnika z Libanu

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z błogosławieństwem olejem św. Szarbela i uczczenie relikwii

11:00     Odwiedziny chorych

18:30     Różaniec i litania do NMP

19:00     Msza Święta z błogosławieństwem olejem św. Szarbela i uczczenie relikwii.

Adoracja i okazja do Spowiedzi św. od 19.30 do 20.30.

 

Piątek 10.05.2019r.

Z KRZYŻEM I RÓŻAŃCEM W RĘKU

(przynosimy krzyże)

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z nauką oraz nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym

18:30     Wystawienie Najświętszego Sakramentu – różaniec, nabożeństwo pokutne za grzechy wspólnoty parafialnej

19:00     Msza Święta z nauką oraz nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym

 

Sobota 11.05.2019r.

JA SAM I MÓJ DOM SŁUŻYĆ CHCEMY PANU

8:30       Różaniec

9:00       Msza Święta z nauką i aktem poświęcenia rodzin Przeczystemu Sercu św. Józefa oraz przyjęcie szkaplerza św. Józefa

17:30     Różaniec i litania do NMP

18:00     Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i aktem poświęcenia rodzin Przeczystemu Sercu św. Józefan oraz przyjęcie szkaplerza św. Józefa

 

Okazja do SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ pół godziny przed każdą Mszą św.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MISJE PARAFIALNE !!!

 

Aby właściwie przeżyć ten święty czas, zachęcamy do codziennej obecności na Naukach Misyjnych.

Każdy dzień jest ważny i inny w treści. Obecność każdego dnia pomoże Ci doświadczyć spotkania z Bogiem, uzdrowienia, uwolnienia i umocnienia wiary.