Poświęcenie figury św. Józefa

W poniedziałek 19 kwietnia, w 19 dzień miesiąca, który w Roku św. Józefa jest dniem szczególnej modlitwy do Patrona naszej parafii, mogliśmy uczestniczyć w Mszy św. wotywnej o św. Józefie.

W tym miesiącu na tą Mszę św. zostały zaproszone szczególnie osoby, które podczas Misji parafialnych przyjęły Szkaplerz św. Józefa. 

W trakcie Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił nową figurę św. Józefa z Dzieciątkiem.

Figura została wykonana we Włoszech, w warsztacie rzemieślniczym w okolicach Modeny. Figura ta zastąpi starą rzeźbę św. Józefa, która znajduje się w prezbiterium naszego kościoła. Stara figura, która towarzyszy nam od początku istnienia parafii zostanie odmalowana i znajdzie godne miejsce, w którym zostanie postawiona na kolejne lata. Ufamy, że nowy, bardzo realistyczny wizerunek św. Józefa będzie nam pomagał w modlitwach ku czci naszego Patrona, będzie też naszą parafialną pamiątką po przeżywanym obecnie Roku św. Józefa.

Nowa figura została zakupiona przez fundatorów z naszej parafii. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, których będziemy polecać szczególnie w modlitwach do św. Józefa. Bóg zapłać.