Przedświąteczne działania Parafialnego Zespołu Caritas

Ostatnie tygodnie Adwentu były czasem intensywnych działań Parafialnego Zespołu Caritas i życzliwych osób, które wsparły nas w tym pracowitym okresie.

Dzięki ofiarności Parafian do naszego kościoła dotarło 165 Tytek charytatywnych Caritas wypełnionych artykułami spożywczymi i środkami czystości. Dary z tytek należało rozpakować, posegregować i rozdzielić według przygotowanej listy. W tym roku obdarowaliśmy paczkami świątecznymi 14 rodzin z naszej parafii, część darów zawieźliśmy do Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Siostry MB Miłosierdzia w Kiekrzu oraz do Domu Księży Emerytów w Antoninku. Resztę tytek dostarczyliśmy do Caritas Archidiecezjalnej, która organizowała w Poznaniu paczki i Wigilię dla Ubogich.

Wraz z najmłodszymi Parafianami przygotowaliśmy świąteczne upominki dla seniorów i osób chorych z naszej parafii. Odwiedziliśmy z życzeniami 120 Parafian ofiarując opłatek, słodycze, a przede wszystkim życzenia i przepiękne kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 61.

Wszelki trud włożony w świąteczne akcje Caritas został nagrodzony przez uśmiech, wdzięczność, a często też ogromne wzruszenie osób obdarowanych :). 

Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiarność i wszelką pomoc okazaną PZ Caritas w przedświątecznym okresie. Bóg zapłać !