Spotkanie z Rodzicami dzieci klas III

Spotkania z rodzicami dzieci klas III, które planowo mają I Komunię św. 8 maja – odbędzie się 22 kwietnia (czwartek) o godz. 18:00, a z 9 maja – 22 kwietnia (czwartek) o godz. 19:00. Już teraz informuję, że terminy majowe I Komunii św. proponuję przenieść na czerwiec – decyzję ostateczną podejmiemy wraz z rodzicami  na zebraniu.