Sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne za rok 2019

Sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne za rok 2019

Parafia pw. św. Józefa w Poznaniu – Szczepankowie

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że rok liturgiczny 2019/2020 będziemy przeżywać pod hasłem zawierającym słowa aklamacji po Przeistoczeniu: ,,Wielka tajemnica wiary“. Dopełnienie tego hasła stanowi biblijne motto: ,,(…) abyście uwierzyli w Tego, którego (Bóg) posłał” (J 6,29).

Celem programu duszpasterskiego jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przeżyciu.

Z życia duszpasterskiego naszej parafii.

Składam Wam wszystkim, drodzy Parafianie, serdeczne podziękowanie za angażowanie się w życie parafii.

Dziękuję za uczestniczenie w katechezach związanych z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów. Szczególnie dziękuję rodzicom dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św. za obecność na spotkaniach katechetycznych oraz rodzicom i rodzicom chrzestnym uczestniczącym w katechezach przed chrztem. Dziękuję także młodzieży za udział w dwuletnim cyklu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W minionym roku duszpasterskim, w naszej parafii miało miejsce kilka szczególnych wydarzeń:

 • Doniosłym i niezapomnianym przeżyciem dla nas wszystkich było nawiedzenie naszej parafii przez kopię cudownej ikony Jasnogórskiej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność i czuwanie modlitewne przy Matce Bożej podczas całej doby nawiedzenia.
 • Dziękuję za udział w Misjach Parafialnych, które przygotowywały nas na spotkanie z Matką Bożą, ale też były czasem szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Podczas misji poświęciliśmy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz poświęciliśmy nasze rodziny Przeczystemu Sercu św. Józefa. Wielu parafian przyjęło także szkaplerz św. Józefa – naszego patrona.
 • Owocem tych szczególnych wydarzeń były 33 dniowe indywidualne rekolekcje, które prowadziły grupę parafian do oddania się w niewolę Panu Jezusowi przez Maryję. Aktu tego dokonaliśmy 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP.

Bardzo ważnym elementem budującym wspólnotę jest życie sakramentalne parafii:

 • W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 29 dzieci (część dzieci było z poza parafii), w 2018 było to 36 dzieci (także część z poza parafii).
 • Po raz pierwszy w pełni w Eucharystii uczestniczyło 20 dzieci, w roku 2018 do I Komunia św. przystąpiło 67 dzieci.
 • Sakrament bierzmowania, po dwóch latach przygotowań, w minionym roku przyjęło 69 młodych z dwóch roczników, a 2018 roku – 35 młodych parafian.
 • Sakrament małżeństwa zawarło 12 par, w roku 2018 również 12.
 • W minionym roku odeszły do Pana 23 osoby, w roku 2018 – 32 osób.

Informuję, że wg prawa kanonicznego przynależność do parafii wynika z faktu zamieszkiwania, bez względu na miejsce zameldowania. Zgodnie z danymi zebranymi podczas odwiedzin duszpasterskich liczba parafian wynosi: 2 632 osoby (gdybyśmy doliczyli średnio 2 osoby na każdą rodzinę, która nie przyjmuje kolędy, to liczba parafian wynosiłaby 2 932 osoby). Liczba rodzin, które przyjęły kolędę w obecnym i ubiegłym roku wynosi 853, odwiedzin duszpasterskich nie przyjmuje 150 rodzin. Serdecznie dziękuję rodzinom, które otworzyły drzwi swoich domów przed duszpasterzami.

Parafia obok życia sakramentalnego proponuje angażowanie się małżonków i ich dzieci w mniejsze wspólnoty, aby rozwijać godność dziecka Bożego.

 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – istotą wspólnoty jest uwielbienie Pana Boga. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy poniedziałek, po Mszy św..
 • Wspólnoty Różańcowe: Nieustający Różaniec, Żywy Różaniec, Róża Rodzin, Róża Męska – w modlitwie różańcowej, która jest niezawodnym orężem Matki Bożej, polecają wszystkie sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii i rodzin. Spotkanie modlitewne wspólnot różańcowych ma miejsce w drugą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 09:00.
 • Parafialny zespół CaritasCaritas jest charytatywną instytucją Kościoła. Jest to instytucja, która posiada struktury krajowe i diecezjalne, najmniejszym jej oddziałem jest Zespół Parafialny. Spotkania zespołu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św..
 • Spotkania Kręgu Biblijnego – to wspólnotowe rozważanie fragmentów Pisma Świętego. Przez coraz głębsze poznawanie Słowa Bożego mamy możliwość bliższego kontaktu z Panem Bogiem. Spotkania odbywają się w drugi piątek miesiąca, po Mszy św.
 • Klub Parafialny – spotkania w poniedziałek o godz. 20:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z działalnością Klubu.
 • Eucharystyczny Ruch Młodych – jest wspólnotą dzieci i młodzieży, prowadzącą do prawdziwej przyjaźni z Jezusem. Formacja Ruchu skoncentrowana jest wokół Jezusa Eucharystycznego. Podczas spotkań, poprzez wspólną modlitwę i zabawę, dzieci uczą się być wiernymi poddanymi i naśladowcami Chrystusa Króla. Spotkania grupy odbywają się w soboty – dla dzieci co tydzień, dla młodzieży raz w miesiącu.
 • Wspólnota ministrancka – to bardzo ważna służba przy ołtarzu Pana Jezusa. Zapraszam chłopców ze Szkoły Podstawowej do wstępowania w szeregi ministrantów. Spotkania ministrantów i kandydatów odbywają się po uzgodnieniu z opiekunem.
 • Wspólnota Domowego Kościoła (obejmuje rodziny z parafii w Spławiu i Szczepankowie)to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Chętne rodziny, które chciałyby należeć do tej wspólnoty proszone są o kontakt osobisty z księdzem proboszczem.

Nieocenioną pomocą w budowaniu wspólnoty parafialnej są: Rada    Duszpasterska  i  Rada Ekonomiczna. Bardzo dziękuję członkom rad za ofiarną współpracę z proboszczem i zaangażowanie w działalność duszpasterską.

W pierwszym półroczu 2020 nasza wspólnota będzie przeżywała kilka ważnych wydarzeń duszpasterskich:

 • Rekolekcje parafialne i szkolne, przed Odpustem Parafialnym w dniach 15 – 19 marca.
 • Odpust parafialny ku czci św. Józefa – 19 marca. Suma Odpustowa będzie odprawiona o godz. 11.00 (zaproszonymi kapłanami dekanatu) oraz o godz. 18:00.
 • W okresie wielkopostnym zachęcam do działu w nabożeństwach pasyjnych – Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (szczególnie w Drodze Krzyżowej ulicami naszego osiedla).
 • Na początku czerwca przypada 25-ta rocznica poświęcenia naszego kościoła. Będziemy za to historyczne wydarzenie dziękować Panu Bogu podczas rocznicowej Mszy św.. Z tej okazji planujemy także organizację plenerowej Biesiady Parafialnej, na którą już teraz zapraszam wszystkich parafian.

 

Z życia ekonomicznego naszej parafii.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania drogim Parafianom za Wasze dobrowolne ofiary pieniężne, dzięki którym parafia może normalnie funkcjonować.

Pieniądze ze składek niedzielnych i świątecznych, indywidualne wpłaty na konto bankowe oraz ofiary kolędowe – to główne finanse naszej parafii. Te fundusze zostają przeznaczone na bieżące funkcjonowanie parafii – są to wydatki związane z oprawą liturgiczną, działalnością biura parafialnego, pracami porządkowymi i gospodarczymi oraz opłaty za energię elektryczną, gaz, remonty i inwestycje.

W minionym roku dokonaliśmy w parafii kilku inwestycji i zakupów:

 • Dokonaliśmy renowacji trzech świeczników ołtarzowych i dwóch kielichów mszalnych.
 • Odnowiliśmy Krzyż Misyjny, a po ubiegłorocznej kolędzie zakończyliśmy remont kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Zakupiliśmy dwa ornaty maryjne i stułę maryjną, dzięki darowi rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 • Z okazji Nawiedzenia kopii obrazu MB Częstochowskiej dokonaliśmy zakupu kapy maryjnej.
 • Dzięki ofiarności rodziny z naszej parafii został zamontowany nowy Krzyż Przydrożny na ul. Michałowo.
 • W kaplicy MB Częstochowskiej, zostały ufundowane: nowa ambonka i sedilia.
 • W październiku został poświęcony sztandar parafialny, który także jest darem dwie rodziny z naszej parafii.

Plany duszpasterskie i ekonomiczne na przyszłość to realizowanie wskazań powizytacyjnych ks. Arcybiskupa.

ks. Andrzej Strugarek