Sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne za rok 2020.

Sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne za rok 2020.

Parafia pw. św. Józefa w Poznaniu – Szczepankowie

Rok duszpasterski 2020 przeżywaliśmy pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Był to kolejny rok, w którym realizowaliśmy Program Duszpasterski „Eucharystia daje życie” ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski na lata 2019/2022. Celem programu duszpasterskiego jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przeżyciu.

Rok 2020 dla świata, Europy, Polski, a także naszej parafii był rokiem innym, niepewnym i trudnym. Od marca 2020 r. żyjemy w czasie pandemii, która wymusiła zmiany w  naszej codzienności, relacjach międzyludzkich oraz praktykach religijnych. Czas pandemii, w którym żyjemy w stanie ciągłego niepokoju o zdrowie i życie swoje i naszych najbliższych jest trudnym doświadczeniem dla każdego z nas, wpływa też znacząco na życie duszpasterskie i sakramentalne naszej parafii. W różnych okresach roku 2020 obowiązywały w naszym kraju różne przepisy sanitarne oraz mniejsze lub większe restrykcje, które miały na celu zapobieganie zarażeniom koronawirusem. Restrykcje te często ograniczały liczbę wiernych, którzy mogli uczestniczyć w Eucharystii w kościele, dlatego ks. Arcybiskup wydawał w minionym roku na bieżąco dekrety zawierające wskazania duszpasterskie oraz udzielał dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św..

1. Z życia duszpasterskiego naszej parafii.

Mimo trudnego czasu pandemii i obowiązujących restrykcji życie sakramentalne w naszej parafii w minionym roku nie zamarło. Dziękuję tym parafianom, którzy mimo obostrzeń, uczestniczą w Mszach św., korzystają z sakramentu pokuty oraz przychodzą do kościoła na Adorację i osobistą modlitwę w ciągu dnia oraz angażują się w życie parafii.

Odpowiadając na prośbę naszego Pasterza – ks. Arcybiskupa oraz wychodząc naprzeciw pragnieniom parafian od lutego 2020 roku zapoczątkowaliśmy w naszej parafii cotygodniową Adorację Najświętszego Sakramentu. W każdy wtorek od godz. 18.30 do 21.00 możemy się spotkać z Panem Jezusem Eucharystycznym podczas indywidualnej, cichej modlitwy. Adorację kończymy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Bardzo ważnym elementem budującym wspólnotę jest życie sakramentalne parafii:

 • W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 52 dzieci (23 dzieci było z poza parafii), w 2019 r. było to 29 dzieci (także część z poza parafii).
 • Po raz pierwszy w pełni w Eucharystii uczestniczyło 33 dzieci (ze względu na pandemię w małych grupach lub indywidualnie), w roku 2019 do I Komunii św. przystąpiło 20 dzieci. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi św. i I Komunii św. za przygotowanie dzieci do sakramentów w domach rodzinnych.
 • Sakrament bierzmowania – niestety został przesunięty ze względu na zagrożenie epidemiczne. Ufam, że młodzi parafianie, którzy mają za sobą dwa lata przygotowań będą mogli przyjąć sakrament w najbliższym możliwym i bezpiecznym terminie.
 • Sakrament małżeństwa zawarło 9 par (w tym aż 7 z poza parafii), w roku 2019 – 12 par.
 • W minionym roku odeszło do Pana 47 osób (w tym 5 pogrzebów z poza parafii), w roku 2019 – 23 osoby.

 2. Sprawy ekonomiczne naszej parafii.

Serdecznie dziękuję drogim Parafianom za ofiary pieniężne – składane na tacę oraz przesyłane na konto parafialne. Dzięki Waszemu wsparciu parafia może normalnie funkcjonować.

Mimo trudnego czasu nie zapominamy w naszej parafii o działalności charytatywnej, która wynika z chrześcijańskiej miłości bliźniego. W ubiegłym roku, wraz z Parafialnym Zespołem Caritas, mogliśmy liczyć na ofiarność parafian w następujących akcjach i zbiórkach:

 • Na Caritas Archidiecezjalną zebraliśmy w minionym roku – 6032,50 zł:
 • „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”na przybory szkolne dla dzieci na Ukrainie zebraliśmy – 2944 zł.,
 • Dla mieszkańców Bejrutu poszkodowanych w wybuchu zebraliśmy – 2681,50 zł.,
 • Wsparliśmy naszymi ofiarami akcję „S.O.S dla Ziemi Świętej” – 1145 zł.,
 • Dla poszkodowanych w pożarze obozu dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos zebraliśmy – 1230 zł.,
 • Braliśmy udział w zbiórce środków higienicznych i opatrunkowych w ramach akcji „Pomoc dla Libanu” Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,
 • W ramach pomocy misjom w różnych zakątkach Ziemi przekazaliśmy – 12704,34 zł,
 • Ofiary na KUL, WT UAM i szkoły katolickie – 1980 zł.
 • Ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – 2145 zł.,
 • Ofiary na ASD w Poznaniu – 1950 zł.
 • Wraz z Parafialnym Zespołem Caritas jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzinom z naszej parafii za dostarczenie ponad 170 Tytek charytatywnych Caritas wypełnionych artykułami spożywczymi i środkami czystości. W tym roku obdarowaliśmy paczkami świątecznymi 13 rodzin z naszej parafii, część darów zawieźliśmy do Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Siostry MB Miłosierdzia w Kiekrzu oraz do Domu Księż Emerytów w Antoninku.

W minionym roku dokonaliśmy w parafii kilku inwestycji i zakupów: 

 • Specjalistyczna firma wycięła suche gałęzie na drzewach w parku przykościelnym.
 • Uporządkowaliśmy teren zielony przy parkingu od strony zakrystii.
 • Zabezpieczyliśmy dach nad zakrystią, ponieważ przeciekał w czasie deszczu. Wielokrotnie zabezpieczany był także dach domu parafialnego, ponieważ jest w kiepskim stanie i każdy duży deszcz skutkuje przeciekaniem.
 • Dokonywaliśmy systematycznych konserwacji i przeglądu dwóch pieców gazowych w kościele oraz pieca w domu parafialnym.
 • W ramach przeglądu PPOŻ dokonaliśmy aktualizacji parafialnych gaśnic oraz zakupu 4 nowych gaśnic – zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
 • Podpisaliśmy nową umowę z GOAP-em, ponieważ aktualna uchwała Rady Miasta Poznania nakłada obowiązek segregowania papieru, szkła i plastiku także w budynkach niezamieszkałych (a kościół jest za taki uważany).
 • Dzięki darczyńcom możemy cieszyć się: nowym ornatem z wizerunkiem św. Józefa i Dzieciątka Jezus, nową tablicą informacyjną przy wejściu do kościoła oraz bezdotykową kropielnicą.
 • Osobiście postanowiłem ofiarować dla naszej parafii: kielich, puszkę (do komunikatów) i patenę, ozdobny duży kielich i ozdobną patenę oraz monstrancję.

Plany duszpasterskie i ekonomiczne na przyszłość to systematyczna realizacja wskazań powizytacyjnych ks. Arcybiskupa. Działania duszpasterskie w parafii zależą od rozwoju pandemii, będziemy realizowali wskazania Programu Duszpasterskiego mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo parafian. W kwestiach ekonomicznych nadal liczymy na ofiarność parafian i darczyńców, którzy zechcą dopomóc w konkretnych potrzebach. Wszelkie przedsięwzięcia parafialne polecamy dobremu Bogu, za pośrednictwem Matki Bożej i naszego umiłowanego Patrona – św. Józefa.

ks. proboszcz Andrzej Strugarek

Poznań, 31 stycznia 2021 A.D.