VI Niedziela Zwykła

1. Szósta Niedziela Zwykła – dzisiaj sprawozdanie z minionego roku kalendarzowego oraz z kolędy.

 • Zapraszam w każdą niedzielę (przez cały rok) o godz. 08:30 na różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańcową.

2. W związku z rekonwalescencją ks. Henryka po pobycie w szpitalu – podwójne intencje mszalne w niedzielę i dni powszednie będą nadal odprawiane: w naszym kościele oraz w Domu Księży Emerytów w Antoninku.

3. W przyszłą niedzielę – 23 marca – bardzo serdecznie zapraszam na dodatkową Mszę św. o godz. 18:30 oraz nabożeństwo wypraszające uzdrowienie fizyczne i duchowe. Celebransem będzie ks. prob. Piotr Pieprz. 

4. Spotkania duszpasterskie:

 • Lutowa intencja modlitewna dla Róży Męskiej brzmi: „o świętość dla osób konsekrowanych i nowe powołania”.
 • W poniedziałek po Mszy św. – wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólnotową modlitwę do salki w domu parafialnym.
 • Spotkanie formacyjne dla klas VII – we wtorek – 18 lutego, młodzież przychodzi na godz. 17:00 lub godz. 19:15 do salki w domu parafialnym.
 • Spotkanie Rady Duszpasterskiej – w środę – 19 lutego – po Mszy św.
 • Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodychw sobotę o godz. 11:15 spotykają się dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 • Katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy planują chrzest dziecka w marcu i kwietniu – 23 lutego – w niedzielę – po Mszy św. o godz. 11:00.
 • Katecheza i spotkanie dla rodziców dzieci kl. III – 24 lutego – poniedziałek, godz. 19:15 w salce przy zakrystii.
 • Spotkanie formacyjne dla klas VIII – we wtorek – 25 lutego, młodzież przychodzi na godz.17:00 lub godz. 19:15 do salki w domu parafialnym.
 • Spotkania pielgrzymów udających się na Maltę pod koniec czerwca – 27 lutego – czwartek – godz. 18:00 – w salce w domu parafialnym.
 • Spotkanie Rady Ekonomicznej – w środę – 04 marca – po Mszy św.

5. Biuro parafialne czynne po każdej Mszy św. – tel.: 61 8 798 338

adresy parafialne: e-mail: parafiaswjozef@tlen.pl lub e-mail: szczepankowo@archpoznan.pl www.szczepankowo.archpoznan.pl

konto parafialne: 11 1240 1747 1111 0000 1845 9021

6. Składam podziękowanie:

 • Za tacę z ubiegłej niedzieli przeznaczoną na inwestycje parafialne.

7. Po Mszach św. można zakupić: Przewodnik katolicki, Gościa Niedzielnego, Mały Przewodnik Katolicki. 

8. Zmarł śp. Piotr Ratajczak z ul. Ostrowskiej. Msza św. i pogrzeb odbyły się w minioną sobotę. Dobry Jezu… 

9. Komunikaty Kurii Metropolitalnej:

 • BEATYFIKACJA KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO

Dnia 7 czerwca 2020 roku, o godzinie 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Organizatorzy proszą o zgłoszenie przez diecezję zapotrzebowania na miejsca parkingowe oraz karty wstępu do sektorów. W zakrystii można zapisać się na wyjazd na beatyfikację organizowany przez Archidiecezję Poznańską. 

 • Modlitewnik „Św. Jan Paweł II. Apostoł Miłosierdzia”

Modlitewnik powstał z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jest on adresowany do wszystkich jego czcicieli, a także tych, którzy szukają skutecznego orędownika w wielu sprawach. Zamówienia na wydanie jubileuszowe modlitewnika można składać w zakrystii po Mszach św. 

ARCYBISKUP METROPOLITA

POZNAŃSKI 

Oświadczenie w związku z przyjęciem tzw. Europejskiej Karty Równości

W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości.

W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania. Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie.

Niepokój budzi także fakt, iż dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania. Proszę wiernych Archidiecezji Poznańskiej o modlitwę w intencji naszego Miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. Andrzej Strugarek

proboszcz

Poznań – św. Józef – 16 lutego 2020r.