XXIV Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy XXIV Niedzielę Zwykłą – Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz Tydzień Wychowania – po Mszach św. zbiórka do puszek na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.

 • Przypominam i zapraszam w każdą niedzielę (przez cały rok) o godz. 08:30 na różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańcową.

2. W tygodniu Msze św. wg normalnego porządku, przypominam, że w czwartek Msza św. o godz. 08:00. 

3. W środę – o godz. 18:00 Msza św. z nowenną do Św. Józefa. 

4. Zachęcam do wstępowania do wspólnot działających w naszej parafii. Zaangażowanie w życie i posługę grup duszpasterskich ożywia parafię i pozwala w niej skuteczniej działać Duchowi Świętemu:

 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – istotą wspólnoty jest uwielbienie Pana Boga we wszystkich Jego przejawach i prowadzenie do osobistego z Nim kontaktu, owocami bycia we wspólnocie są: ożywienie relacji z Bogiem, zagłębienie w Kościół i odnowa życia chrześcijańskiego. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy poniedziałek, po Mszy św..
 • Wspólnoty Różańcowe: Nieustający Różaniec, Żywy Różaniec, Róża Rodzin, Róża Męska – w modlitwie różańcowej, która jest niezawodnym orężem Matki Bożej, polecają wszystkie sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii i rodzin. Zapraszam na Eucharystię – 6 października na godz. 09:00, po której będzie spotkanie osób już należących i wszystkich, którzy chcą wstąpić do tych wspólnot.
 • Parafialny zespół CaritasCaritas jest charytatywną instytucją Kościoła, poprzez którą wierni mogą najskuteczniej pomagać bliźnim. Jest to instytucja, która posiada struktury krajowe i diecezjalne, najmniejszym jej oddziałem jest Zespół Parafialny. Spotkania zespołu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św.. Chętne osoby zapraszamy na spotkanie w październiku.
 • Spotkania w Drodze od października zmiana nazwy na Krąg Biblijny – to wspólnotowe rozważanie fragmentów Pisma Świętego. Przez coraz głębsze poznawanie Słowa Bożego mamy możliwość bliższego kontaktu z Panem Bogiem, który ciągle do nas mówi i zostawia swoje wskazówki dla nas na kartach biblijnych. Pierwsze spotkanie powakacyjne odbędzie się w 2. piątek miesiąca października (11.10) po różańcu.
 • Klub Parafialny – spotkania w poniedziałek o godz. 20:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z działalnością Klubu.
 • Eucharystyczny Ruch Młodychjest wspólnotą dzieci i młodzieży, prowadzącą do prawdziwej przyjaźni z Jezusem. Formacja Ruchu skoncentrowana jest wokół Jezusa Eucharystycznego. Podczas spotkań, poprzez wspólną modlitwę i zabawę, dzieci uczą się być wiernymi poddanymi i naśladowcami Chrystusa Króla. Spotkania grupy odbywają się w soboty – dla dzieci co tydzień, dla młodzieży raz w miesiącu.
 • Wspólnota ministrancka – to bardzo ważna służba przy ołtarzu Pana Jezusa. Zapraszam chłopców ze Szkoły Podstawowej do wstępowania w szeregi ministrantów. Spotkanie ministrantów i kandydatów odbywają się październiku.
 • Wspólnota Domowego Kościoła (obejmuję rodziny z parafii spławskiej i naszej)to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Chętne rodziny, które chciałyby należeć do tej wspólnoty proszone są o kontakt osobisty z księdzem proboszczem.

5. W środę święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski, szczególne polskiej młodzieży.

6. W środę 18 września br. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki będzie świętował swoje Imieniny. Tego dnia Czcigodny Solenizant o godz. 10.00, w Katedrze przewodniczył będzie uroczystej Mszy Świętej.

Po Mszy świętej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, będzie można złożyć Księdzu Arcybiskupowi życzenia imieninowe osobiście.

7. Biuro parafialne czynne po każdej Mszy św. – tel.: 61 8 798 338

        adresy parafialne: e-mail: parafiaswjozef@tlen.pl lub e-mail: szczepankowo@archpoznan.pl www.szczepankowo.archpoznan.pl

        konto parafialne: 11 1240 1747 1111 0000 1845 9021

Można nadal rezerwować intencje mszalne – są wolne intencje w drugiej połowie roku. 

8. Składam podziękowanie za tacę z ubiegłej niedzieli przeznaczoną na inwestycje parafialne.

9. Spotkania duszpasterskie:

 • Wrześniowa intencja modlitewna dla Róży Męskiej brzmi: ,,Za Kościół Powszechny i ofiary II wojny światowej”.
 • W poniedziałek po Mszy św. – wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólnotową modlitwę do salki w domu parafialnym.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci klas III – 16 września – poniedziałek – o godz. 19:15 w salce przy zakrystii.
 • Spotkanie Rady Duszpasterskiej – 18 września – środa – o godz. 18:30 w domu parafialnym, spotkanie z Radą Ekonomiczną odbędzie się w październiku.
 • Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych: w przyszłą sobotę – o godz. 11:15 spotykają się dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 • Katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy planują chrzest św. dziecka w październiku lub listopadzie – w przyszłą niedzielę 22 września, po Mszy św. o godz. 11:00.
 • Spotkanie z rodzicami młodzieży SP klas VII i VIII w przyszłą niedzielę – 22 września, po Mszy św. o godz. 09:00.

10. Po Mszach św. można zakupić: Przewodnik katolicki, Gościa Niedzielnego, Mały Przewodnik Katolicki – prasa do nabycia w kruchcie kościoła.

 11. Komunikaty Kurii:

 • Jubileusze małżeński. Pragniemy zaprosić do Bazyliki Archikatedralnej małżeństwa, które przeżywają 25 i 50 rocznicę udzielenia Sakramentu Małżeństwa. Uroczysta Msza św. celebrowana przez JE Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka, połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, zostanie odprawiona w niedzielę 22 września br. o godz. 16.00. Po Mszy św. przewidziane jest również spotkanie księdza Biskupa z czcigodnymi Jubilatami w gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.
 • W sobotę 21 września br. w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Jego temat brzmi: „Wielka tajemnica wiary”. Szczegóły na plakatach w gablotach. Szczegóły dotyczące zgłoszeń podane są na stronie poznan.ak.org.pl.
 • Moderatorzy ASD w Poznaniu uprzejmie informują, że do dnia dzisiejszego zostało przyjętych do naszego Seminarium 10 kandydatów. Cieszymy się ich wyborem. Prosimy Księży i wspólnoty parafialne o szczególną modlitwę w tym czasie, w intencji tych, którzy jeszcze taką decyzję podejmują. Możliwość zgłoszenia się istnieje do dnia 25 września br.

ks. Andrzej Strugarek

Poznań – św. Józef – 15 września 2019r.