XXV Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą.

 • Przypominam i zapraszam w każdą niedzielę (przez cały rok) o godz. 08:30 na różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańcową.
 • Spotkanie z rodzicami młodzieży SP klas VII i VIII w dzisiejszą niedzielę – 22 września, po Mszy św. o godz. 09:00.
 • Katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy planują chrzest św. dziecka w październiku lub listopadzie – w dzisiejszą niedzielę 22 września, po Mszy św. o godz. 11:00.
 • We wtorek 1 października przypada 36. rocznica powstania naszej parafii. W tym dniu odbędzie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 09:00 do 18:00 (do wieczornej Mszy św.). Zachęcam wszystkich parafian do nawiedzenia naszej świątyni w tym dniu i modlitwy przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, szczególnie w intencji naszego Kościoła diecezjalnego.

2. W tygodniu Msze św. wg normalnego porządku, z wyjątkiem czwartku – nie będzie Mszy św. W czwartek przebywając w Santiago de Compostela – odprawię Mszę św. w intencji śp. ks. prob. Bolesława Starosolskiego. 

3. Od środy – 25. do środy – 2.X.  udaję się z grupą Parafian na pielgrzymkę do Portugalii. Sprawy związane z ewentualnym pogrzebem proszę załatwiać po Mszach św. z ks. Henrykiem Gościniakiem. W tych dniach nie będzie czynne biuro parafialne. 

4. W najbliższą sobotę – 28 września – po raz kolejny na ulicach całego świata odmawiana będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do tej modlitwy w naszej parafii zapraszamy w najbliższą sobotę o godz. 15:00 na skrzyżowanie ulic Szczepankowo i Skibowej (od strony Szkoły Podstawowej).

5. W przyszłą niedzielę – na Mszy św. o godz. 11:00 – poświęcenie różańców dzieciom klas III. 

6. Bardzo serdecznie zapraszam w przyszła niedzielę – 29 września, na pierwszą po wakacjach dodatkową Msze św. o godz. 18:30 oraz nabożeństwo wypraszające uzdrowienie fizyczne i duchowe. Celebransem będzie ks. prob. Piotr Pieprz.

7. W przyszłym roku, w pierwszą niedzielę czerwca będziemy obchodzić 25. rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego – z tej okazji, wraz z Radą Duszpasterską, chcemy zorganizować Biesiadę Parafialną przy naszym kościele. Wszystkie osoby, które chciałyby w jakikolwiek sposób pomóc w organizacji wspólnotowego biesiadowania zapraszam, aby zgłaszały się do biura parafialnego.

8. Składam podziękowanie za ofiary do puszek na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.

9. Spotkania duszpasterskie:

 • Wrześniowa intencja modlitewna dla Róży Męskiej brzmi: ,,Za Kościół Powszechny i ofiary II wojny światowej”.
 • W poniedziałek po Mszy św. – wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólnotową modlitwę do salki w domu parafialnym.
 • Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych: w przyszłą sobotę o godz. 10.00 zapraszamy młodzież – szczególnie młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz tych młodych, którzy sakrament przyjęli w tym roku; natomiast o godz. 11:15 spotykają się dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 • Spotkanie popielgrzymkowe uczestników tegorocznego wyjazdu do sanktuarium Maryjnego w Medjugorje w pierwszy piątek – 4 października – o godz. 19:00 w salce na probostwie.

10. Zachęcam do wstępowania do wspólnot działających w naszej parafii. Zaangażowanie w życie i posługę grup duszpasterskich ożywia parafię i pozwala w niej skuteczniej działać Duchowi Świętemu:

 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – istotą wspólnoty jest uwielbienie Pana Boga we wszystkich Jego przejawach i prowadzenie do osobistego z Nim kontaktu, owocami bycia we wspólnocie są: ożywienie relacji z Bogiem, zagłębienie w Kościół i odnowa życia chrześcijańskiego. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy poniedziałek, po Mszy św..
 • Wspólnoty Różańcowe: Nieustający Różaniec, Żywy Różaniec, Róża Rodzin, Róża Męska – w modlitwie różańcowej, która jest niezawodnym orężem Matki Bożej, polecają wszystkie sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii i rodzin. Zapraszam na Eucharystię – 6 października na godz. 09:00, po której będzie spotkanie osób już należących i wszystkich, którzy chcą wstąpić do tych wspólnot.
 • Parafialny zespół CaritasCaritas jest charytatywną instytucją Kościoła, poprzez którą wierni mogą najskuteczniej pomagać bliźnim. Jest to instytucja, która posiada struktury krajowe i diecezjalne, najmniejszym jej oddziałem jest Zespół Parafialny. Spotkania zespołu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św.. Chętne osoby zapraszamy na spotkanie w październiku.
 • Spotkania w Drodze od października zmiana nazwy na Krąg Biblijny – to wspólnotowe rozważanie fragmentów Pisma Świętego. Przez coraz głębsze poznawanie Słowa Bożego mamy możliwość bliższego kontaktu z Panem Bogiem, który ciągle do nas mówi i zostawia swoje wskazówki dla nas na kartach biblijnych. Pierwsze spotkanie powakacyjne odbędzie się w 2. piątek miesiąca października (11.10) po różańcu.
 • Klub Parafialny – spotkania w poniedziałek o godz. 20:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z działalnością Klubu.
 • Eucharystyczny Ruch Młodychjest wspólnotą dzieci i młodzieży, prowadzącą do prawdziwej przyjaźni z Jezusem. Formacja Ruchu skoncentrowana jest wokół Jezusa Eucharystycznego. Podczas spotkań, poprzez wspólną modlitwę i zabawę, dzieci uczą się być wiernymi poddanymi i naśladowcami Chrystusa Króla. Spotkania grupy odbywają się w soboty – dla dzieci co tydzień, dla młodzieży raz w miesiącu.
 • Wspólnota ministrancka – to bardzo ważna służba przy ołtarzu Pana Jezusa. Zapraszam chłopców ze Szkoły Podstawowej do wstępowania w szeregi ministrantów. Spotkanie ministrantów i kandydatów odbędzie się w październiku.
 • Wspólnota Domowego Kościoła (obejmuje rodziny z parafii w Spławiu i naszej)to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Chętne rodziny, które chciałyby należeć do tej wspólnoty proszone są o kontakt osobisty z księdzem proboszczem.

11. Po Mszach św. można zakupić: Przewodnik katolicki, Gościa Niedzielnego, Mały Przewodnik Katolicki – prasa do nabycia w kruchcie kościoła.

ks. Andrzej Strugarek

Poznań – św. Józef – 22 września 2019r.