Poświęcenie kopii obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa – 13.01.2019, na Mszy św. o godz. 9.00

Histora obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego kopia zostanie poświęcona i umieszczona w naszym kościele w najbliższą niedzielę. W 2004 roku krakowski artysta malarz Jerzy Witkowski przyjął od misjonarza należącego do Zgromadzenia Księży Sercanów zlecenie na namalowanie obrazu Serca Pana […]