Przejdź do treści

ś.p. ks. Bolesław Starosolski

Od samego początku istnienia samodzielnej wspólnoty w Szczepankowie (najpierw ośrodka duszpasterskiego, później parafii) jej duszpasterzem jest ks. Bolesław Starosolski.

Ks. Bolesław Starosolski urodził się 30 lipca 1946 roku w Krobi, w powiecie gostyńskim, tam też ukończył siedmioklasową Szkołę Podstawową. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie, a po jego ukończeniu, w 1964 roku, wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1970 roku z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka, w katedrze poznańskiej. Pierwszym wikariatem ks. Starosolskiego była parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, koło Ostrowa Wlkp., gdzie pracował dwa lata. W 1972 roku rozpoczął posługę wikariuszowską w parafii p.w. św. Urszuli w Ruchocicach, dwa lata później został przeniesiony do parafii p.w. św. Ducha w Śremie, a od 1976 roku, przez trzy lata, był wikariuszem w Kolegiacie w Szamotułach. Ostatnim wikariatem ks. Starosolskiego była parafia p.w. św. Jana Kantego w Poznaniu, gdzie pracował trzy lata.

1 października 1982 roku ks. Bolesław Starosolski został „rektorem kaplicy p.w. św. Józefa w Poznaniu – Szczepankowie, w Dekanacie Poznańskim p.w. św. Rocha oraz wikariuszem rezydentem Ośrodka Duszpasterskiego przy wzniesionej kaplicy.” Przez kilkanaście lat pracy ks. rektora nowa wspólnota rozrosła się, zżyła i uformowała w prawdziwą społeczność parafialną. Ks. Starosolski oprócz funkcji duszpasterza był też  budowniczym. Kiedy został mianowany Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego, na terenie kościelnym zastał tylko drewniany barak i fundamenty pod budowę plebanii, przez 20-ścia lat pobytu w Szczepankowie ukończono plebanię, salki katechetyczne i nowy kościół.

Kiedy w 1994 roku została erygowana parafia w Szczepankowie jej proboszczem został ks. Bolesław Starosolski. W piśmie zawiadamiającym o tym fakcie ks. abp Jerzy Stroba pisał: „Oddaję ks. Rektorowi z dniem 1 czerwca 1994 roku w zarząd kościół parafialny p.w. św. Józefa oraz beneficjum w Poznaniu – Szczepankowie w Dekanacie Poznań – Starołęka”.

W rok później, 23 maja 1995 roku, ks. Proboszcz świętował Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Był to niezwykły dzień w życiu parafii, codzienna Msza św., bez żadnej ingerencji ks. Jubilata, przerodziła się w piękną i wzruszającą uroczystość ukazującą wspólnotową więź między parafianami i ks. proboszczem. Po Mszy Św., koncelebrowanej z ks. Tadeuszem Grabiakiem i byłymi diakonami posługującymi kiedyś w parafii, ks. proboszcz odebrał życzenia od ministrantów, dzieci, Matek Różańcowych i przedstawicieli grup modlitewnych.

20 grudnia 1996 roku ks. Bolesław Starosolski został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wlkp.. Natomiast 23 grudnia 2004 roku, w uznaniu zasług dla Kościoła Poznańskiego, otrzymał godność kanonika gremialnego tej samej Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wlkp..

W 40-stą rocznicę święceń kapłańskich księdza Proboszcza – przypadającą w Roku Kapłańskim (2010), parafianie świętowali wspólnie ze swoim duszpasterzem i jego kolegami z rocznika święceń. W kościele parafialnym odbyła się przepiękna Msza Święta koncelebrowana przez wszystkich księży Jubilatów. Było to wzruszające wydarzenie ukazujące przywiązanie i miłość parafian do swojego długoletniego Pasterza.

Dnia 25. czerwca 2017 roku, podczas uroczystej Mszy świętej pożegnaliśmy ks. proboszcza Bolesława, który po 35-ciu latach gorliwej pracy w naszej parafii odszedł na zasłużoną emeryturę. Uroczystość zgromadziła ogromna ilość parafian, którzy chcieli się pożegnać z ks. Proboszczem, który organizował parafię, wybudował kościół parafialny i był naszym ojcem, pasterzem i szafarzem sakramentów od samego początku istnienia wspólnoty. Ks. Bolesław zamieszkał jako rezydent w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników na os. Tysiąclecia.

Ks. proboszcz kanonik Bolesław Starosolski zmarł nagle dnia 26 stycznia 2018 roku wiadomość o jego odejściu napełniła serca parafian ogromnym smutkiem.

Pogrzeb odbył się 30 stycznia 2018 roku o godz. 11.00. Mszę świętą celebrował ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w asyście około 90-ciu księży. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział rodzina ks. Bolesława, parafianie z rodzinnej Krobii oraz z parafii Pierwszych Polskich Męczenników z Poznania – gdzie przez ostatnie miesiące mieszkał i posługiwał ks. Bolesław. Na czuwaniu, Mszy świętej i pogrzebie obecnych było niezliczenie wielu naszych parafian, każdy chciał swoją obecnością oddać cześć i szacunek oraz po prostu pożegnać się z ks. Proboszczem. Wzruszającym momentem liturgii była homilia wygłoszona przez ks. prałata Henryka Nowaka – przyjaciela ks. Bolesława i naszej parafii. Ks. Bolesław – budowniczy naszej parafii i kościoła, spoczął przy kościele, przed krzyżem misyjnym, a ostatnią drogę na miejsce spoczynku odbył niesiony na ramionach dorosłych już ministrantów, którzy kiedyś służyli mu pomocą przy ołtarzu. RIP.