Przejdź do treści

Wspólnota Róży Rodziców

 Różaniec  rodziców  to  wspólna  modlitwa  różańcowa  rodziców  za  dzieci.  Pomysł  takiej  modlitwy  narodził  się  8  sierpnia 2001r.  w  trakcie  rekolekcji  wspólnoty  modlitewno-ewangelizacyjnej  MARANA  THA  z  Gdańska. W  naszej  parafii  wspólnota  Róży  Rodziców,  modlących  się  za  dzieci,  zawiązała  się  1 grudnia  2014r.
Powstały  dwie  róże :
–  p.w.  św.  Józefa
–  p.w.  św.  Charbela.
Na  czym  polega  modlitwa  w  Różańcu  Rodziców? 
Uczestnictwo  w  Różańcu  Rodziców  polega  na  codziennej  modlitwie  jedną  dziesiątką  różańca  w  intencji  dzieci.  Każdy  uczestnik  jest  członkiem  róży  składającej  się  z  20  osób.  Modlimy  się  za  dzieci  rodzone,  adoptowane,  dzieci  chrzestne  i  z  duchowej  adopcji,  te  poczęte  a  jeszcze  nienarodzone,  jak  również  za  wszystkie  dzieci  objęte  modlitwą  Róży.  Automatycznie  włączone  są  synowe  i  zięciowie,  którzy  po  ślubie  stają  się też  naszymi  dziećmi.
Po  co  taka  modlitwa? 
Każdy  rodzic  pragnie,  aby  jego  dziecko  było  szczęśliwe,  zdobyło  wykształcenie,  miało  dobry zawód,  założyło  szczęśliwą  rodzinę,  czy  też  wypełniało  inne  powołanie.  Pragniemy  dla  nich  wszystkiego  co  najlepsze. Jednak  dzisiejszy  świat  pełen  jest  zagrożeń,  które  czyhają  na  dzieci  zewsząd.  Odpowiedzią  na  nie,  jaką  mogą udzielić
wierzący  rodzice,  jest  zwrócenie  się o  pomoc  do  Boga. Oczywiście  modlitwa  ta  nie  zwalnia  nas  z  konkretnego  działania,  aby  wychowywać  swoje  dzieci  i  kierować  ich  rozwojem, jednak  z  pewnością wspomoże.

Pomyśl,  a  jeśli  się  zdecydujesz,  to  można  w  każdej  chwili  się  do  nas  przyłączyć.  Spotykamy  się  raz  w  miesiącu – w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św.  o  godz.  9.00  na  krótkim  spotkaniu  w  kaplicy,  a  raz  w  roku,  w   miesiącu  październiku,  odbywa  się  Msza  Św.  wspólnotowa.