Sakramenty

CHRZTY ŚWIĘTE

Chrzty w parafii odbywają się po uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

  • Katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy planują chrzest dziecka w marcu i kwietniu – 23 lutego – w niedzielę – po Mszy św. o godz. 11:00.

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt urodzenia dziecka, dokument ślubu kościelnego rodziców oraz zaświadczenia chrzestnych (pochodzących z poza parafii) wydane przez proboszcza w miejscu zamieszkania, zaświadczające, iż osoba jest wierząca i praktykująca i w związku z tym może byś rodzicem chrzestnym.

PRZYGOTOWANIE DO I SPOWIEDZI ŚW. I KOMUNII ŚW. 2019/2020

Wraz z rodzicami wybraliśmy kolejne daty uroczystych Mszy św.:

– 08. 2020 o godz. 12:00 (Spotkanie z rodzicami – odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia po Mszy św. o godz. 11:00. Spowiedź dzieci i próba – w piątek 7 sierpnia o godz. 19:00).

– 08. 2020 o godz. 11:00 (Spotkanie z rodzicami – odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia po Mszy św. o godz. 11:00. Spowiedź dzieci i próba – w piątek 21 sierpnia o godz. 19:00).

– 09. 2020 o godz. 13:00 (Spotkanie z rodzicami – odbędzie się w niedzielę 6 września po Mszy św. o godz. 11:00. Spowiedź dzieci i próba – w piątek 11 września o godz. 19:00). 

W roku 2021 I Komunia św. planowana jest na drugą niedzielę maja – proszę rodziców dzieci klas II o zgłaszanie dzieci w biurze parafialnym.

ks. Andrzej Strugarek

10 lipca 2020 A.D.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – SPOTKANIA FORMACYJNE W  2019/ 2020 R.

  • Spotkania z młodzieżą – odwołane zgodnie z Dekretem ks. Arcybiskupa.

 

CHORZY

Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. mają miejsce w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.

Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy  powinni uczestniczyć przy udzielaniu Komunie św.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed planowanym ślubem (termin ślubu można zarezerwować wcześniej).

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: świeżo sporządzony akt chrztu do ślubu, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej oraz dowody osobiste.

POGRZEBY

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej dwa dni przed pogrzebem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

Parafia posiada prawo pochówku wiernych na cmentarzu parafialnym parafii w Spławiu, gdzie załatwia się stosowne formalności.

Biuro cmentarza mieści się w budynku parafialnym (parafii w Spławiu) u zbiegu ulic Spławie i Gospodarskiej:

Klaudiusz Spiegel – KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE – tel. 530 – 904 – 647 LUB 602 – 106 – 862 lub www.pogrzebytulce.pl