Sakramenty

CHRZTY ŚWIĘTE

Chrzty w parafii odbywają się po uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

Katecheza przed chrztem –  dla rodziców i chrzestnych, odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt urodzenia dziecka, dokument ślubu kościelnego rodziców oraz zaświadczenia chrzestnych (pochodzących z poza parafii) wydane przez proboszcza w miejscu zamieszkania, zaświadczające, iż osoba jest wierząca i praktykująca i w związku z tym może byś rodzicem chrzestnym.

PRZYGOTOWANIE DO I SPOWIEDZI ŚW. I KOMUNII ŚW. 2019/2020

Katecheza i spotkanie z rodzicami dzieci klas III – 16 września – poniedziałek – godz. 19:15 w salce przy zakrystii.

Poświęcenie różańców dzieciom klas III – 29 września – niedziela – na Mszy św. o godz. 11:00.

W październiku dzieci klas III uczestniczą w różańcu dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17:00 w kaplicy (spotkanie trwa około półgodziny).

Druga katecheza i spotkanie z rodzicami dzieci klas III – 21 października – poniedziałek – godz. 19:15 w salce przy zakrystii.

Poświecenie książeczek do nabożeństwa dzieciom kl. III – 17 listopada b.r. (niedziela), na Mszy św. o  godz. 11:00, a po Niej spotkanie modlitewne z uroczystym wręczeniem książeczek.

Trzecia katecheza i spotkanie dla rodziców dzieci kl. III – 18 listopada b.r. (poniedziałek), godz. 19:15 salka przy zakrystii.

Zapraszam dzieci wraz z rodzicami do udziału w MSZACH ŚW. RORATNICH od  2. XII.  – od poniedziałku do piątku na godz. 18:00 (dzieci przynoszą lampiony).

Poświęcenie medalików dzieciom klas III – 8 grudnia – niedziela – na Mszy św. o godz. 11:00.

UROCZYSTOŚĆ  I KOMUNII ŚW. – NIEDZIELA – 10 MAJA 2020 R. NA  MSZY ŚW. O GODZ. 11:00.

BIAŁY TYDZIEŃ  OD 11 DO 15 MAJA 2020R, GODZ. 18:00.

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – SPOTKANIA FORMACYJNE W  2019/ 2020 R.

Spotkanie z rodzicami młodzieży klas VII i VII SP – niedziela – 22 września – po Mszy św. o godz. 09:00

Spotkanie formacyjne dla klas VII SP – wtorek – 08 października, młodzież przychodzi na godz. 17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki w domu.

Spotkanie formacyjne dla klas VIII – czwartek – 10 października, młodzież przychodzi na godz.17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki na probostwie.

Młodzież klas VII i VIII SP, która nie była na spotkaniu formacyjnym przygotowującym do bierzmowania, w październiku przychodzi w dowolny dzień tygodnia na różaniec o godz. 18:30, a po jego zakończeniu zgłasza się u mnie w zakrystii.

Drugie spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • Spotkanie formacyjne dla klas VII SP – wtorek – 19 listopada, młodzież przychodzi na godz. 17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki w domu.
  • Spotkanie formacyjne dla klas VIII – czwartek – 21 listopada, młodzież przychodzi na godz.17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki na probostwie.

Trecie spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • Spotkanie formacyjne dla klas VII SP – wtorek – 10 grudnia, młodzież przychodzi na godz. 17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki w domu.
  • Spotkanie formacyjne dla klas VIII – czwartek – 12 grudnia, młodzież przychodzi na godz.17:00 lub wybiera godz. 19:15 do salki na probostwie.

W styczniu 2020 roku – przerwa ze względu na kolędę.

CHORZY

Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. mają miejsce w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.

Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy  powinni uczestniczyć przy udzielaniu Komunie św.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed planowanym ślubem (termin ślubu można zarezerwować wcześniej).

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: świeżo sporządzony akt chrztu do ślubu, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej oraz dowody osobiste.

POGRZEBY

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej dwa dni przed pogrzebem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

Parafia posiada prawo pochówku wiernych na cmentarzu parafialnym parafii w Spławiu, gdzie załatwia się stosowne formalności.

Biuro cmentarza mieści się w budynku parafialnym (parafii w Spławiu) u zbiegu ulic Spławie i Gospodarskiej, czynne jest codziennie w godz. 9.00 – 11.00.