Przejdź do treści

Sakramenty

CHRZTY ŚWIĘTE

Chrzty w parafii odbywają się po uzgodnieniu terminu z rodzicami dziecka.

Potrzebne dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC.
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  • Zaświadczenia od Ks. proboszcza miejsca zamieszkania chrzestnych.
  • Jeśli jest tylko związek małżeński zawarty USC – do wglądu ten dokument.
  • Jeśli rodzice dziecka żyją w wolnym związku – potrzebny Akt ojcostwa z USC ojca dziecka.

PRZYGOTOWANIE DO I SPOWIEDZI ŚW. I KOMUNII ŚW. 2023/2024

  • Spotkanie z dziećmi 19 listopada, po Mszy św. o godz. 11:00 (niedziela).
  • Uroczystość I Komunii św.: sobota – 11 maja godz. 13:00 oraz niedziela – 12 maja godz. 11:00.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

    • Spotkanie z młodzież klas VII wraz z rodzicem – 30 października – poniedziałek – o godz. 19:00 w kaplicy.

CHORZY

Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. mają miejsce w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.

Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy  powinni uczestniczyć przy udzielaniu Komunie św.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed planowanym ślubem (termin ślubu można zarezerwować wcześniej).

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: świeżo sporządzony akt chrztu do ślubu, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej oraz dowody osobiste.

POGRZEBY

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej dwa dni przed pogrzebem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

Parafia posiada prawo pochówku wiernych na cmentarzu parafialnym parafii w Spławiu, gdzie załatwia się stosowne formalności.

Biuro cmentarza mieści się w budynku parafialnym (parafii w Spławiu) u zbiegu ulic Spławie i Gospodarskiej: czynne we wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Klaudiusz Spiegel – KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE – tel. 530 – 904 – 647  lub www.pogrzebyspiegel.pl