Sakramenty

CHRZTY ŚWIĘTE

Chrzty w parafii odbywają się po uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

Katecheza przed chrztem –  dla rodziców i chrzestnych, odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt urodzenia dziecka, dokument ślubu kościelnego rodziców oraz zaświadczenia chrzestnych (pochodzących z poza parafii) wydane przez proboszcza w miejscu zamieszkania, zaświadczające, iż osoba jest wierząca i praktykująca i w związku z tym może byś rodzicem chrzestnym.

PRZYGOTOWANIE DO I SPOWIEDZI ŚW. I KOMUNII ŚW. 2018/2019

UROCZYSTOŚĆ  I KOMUNII ŚW. – NIEDZIELA – 12 MAJA 2019 R. NA  MSZY ŚW. O GODZ. 12:00.

BIAŁY TYDZIEŃ  OD 12 DO 17 MAJA 2019R, GODZ. 18:00.

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – SPOTKANIA FORMACYJNE W  2018/ 2019 R.

W miesiącu maju spotkania formacyjne dla młodzieży:

– klasy VII – 31 maja – piątek, o godz. 09:00 w kościele.

– klasy VIII i  Gimnazjum kl. III – 13 maja – poniedziałek, o godz. 19.15 – próba w kościele

21 maja 2019r. o godz. 18:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

CHORZY

Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. mają miejsce w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.

Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy  powinni uczestniczyć przy udzielaniu Komunie św.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed planowanym ślubem (termin ślubu można zarezerwować wcześniej).

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: świeżo sporządzony akt chrztu do ślubu, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej oraz dowody osobiste.

POGRZEBY

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej dwa dni przed pogrzebem.

Dokumenty jakie należy przedłożyć w biurze parafialnym: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

Parafia posiada prawo pochówku wiernych na cmentarzu parafialnym parafii w Spławiu, gdzie załatwia się stosowne formalności.

Biuro cmentarza mieści się w budynku parafialnym (parafii w Spławiu) u zbiegu ulic Spławie i Gospodarskiej, czynne jest codziennie w godz. 9.00 – 11.00.