Żywy Różaniec

Grupy Żywego Różańca mają charakter modlitewny, oparty na modlitwie różańcowej. Cała grupa w parafii dzieli się na Róże – mniejsze grupy mające tyle członków ile tajemnic Różańca Świętego (kiedyś 15, obecnie 20). W każdej Róży nieustannie odmawiany jest cały różaniec, każda osoba do niej należąca odmawia przez miesiąc jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym wyznaczoną jego tajemnicę. Tajemnice różańca wyznaczają członkom zelatorki – liderki danej Róży, które dbają też o to, aby co miesiąc następowała wymiana tajemnic.

Żywy Różaniec jest najstarszą grupą duszpasterską w parafii p.w. św. Józefa. Matki Różańcowe uczestniczące w Żywym Różańcu w Spławiu, a zamieszkałe w Szczepankowie założyły pierwsze Róże w nowej wspólnocie parafialnej.

W latach 80-tych istniało 6 Róż Matek, zrzeszających po 15 kobiet, istniała też niepełna Róża Ojców Żywego Różańca. W latach 90-tych parafialne struktury Żywego Różańca zaczęły przeżywać kryzys, ponieważ wiele jego członkiń zmarło i poszczególne Róże nie mogły uzupełnić swojego składu. Obecnie w parafii działa Róża Matek Żywego Różańca, zrzeszające 20 kobiet, ich zelatorką jest p. Irena Oczkowska.

Wszyscy członkowie działającego w parafii Żywego Różańca raz w miesiącu, po niedzielnej Mszy św. o godzinie 9-tej spotkają się z ks. Proboszczem na krótkim nabożeństwie, po którym następuje wymiana tajemnic na następny miesiąc.

Matki Żywego Różańca posiadają własny sztandar, który noszą podczas procesji odbywających się w parafii.