Przejdź do treści

Najważniejsze wydarzenia z życia parafii

Ośrodek Duszpasterski w Szczepankowie powstał na mocy dekretu ks. abpa Jerzego Stroby z dnia 21 września 1982 roku. Ks. Abp napisał: „Kierując się troską o duchowe dobro powierzonych mi Archidiecezjan, stosownie do wskazań Soboru Watykańskiego II i statutów Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego, ustanawiam Ośrodek Duszpasterski w Poznaniu – Szczepankowie. Centrum życia religijnego Ośrodka jest kaplica znajdująca się przy ul. Agrestowej. Kaplicy tej nadaję charakter publiczny i tytuł św. Józefa. Do chwili wybudowania świątyni kaplica posiada wszystkie prawa i przywileje kościoła parafialnego”. Duszpasterzem nowej wspólnoty, z dniem 1 października, został ks. Bolesław Starosolski, który pełnił funkcje rektora kaplicy p.w. św. Józefa i był wikariuszem rezydentem przy tej kaplicy. W październiku 1982 roku w salce katechetycznej – mieszczącej się przy kaplicy, odbyła się tradycja mienia kościelnego, której dokonał ks. J. Pietras na rzecz Ośrodka Duszpasterskiego i jego rektora ks. B. Starosolskiego. Od tej chwili rozpoczęło się organizowanie nowej wspólnoty.

Najważniejszym zadaniem i celem, dla wiernych i ks. rektora, w początkowych latach funkcjonowania ośrodka duszpasterskiego była budowa plebanii i nowego kościoła. Prace budowlane, przy wielkim udziale parafian, posuwały się bardzo szybko i już w październiku 1984 roku została oddana do użytku plebania z salkami katechetycznymi. Olbrzymi entuzjazm i radość towarzyszyły wiernym, którzy w 1991 roku uczestniczyli w Pasterce i Mszach Św. w Boże Narodzenie w zadaszonej nowej świątyni. Wszystkie Msze Św. i nabożeństwa są odprawiane w nowym kościele od grudnia 1992 roku, choć w świątyni, nadal trwały prace wykończeniowe.

Parafia p.w. św. Józefa została erygowana na mocy dekretu Metropolity Poznańskiego, z dnia 26 maja 1994 roku. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy ks. rektor Bolesław Starosolski.

Bardzo ważnym dniem dla parafian był 7 czerwca 1995 roku, kiedy to, podczas Mszy św., ks. abp Jerzy Stroba dokonał „uroczystego poświęcenia ołtarza i kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Poznaniu – Szczepankowie, w dekanacie Poznań – Starołęka”.

Znaczącym wydarzeniem dla parafii było poświęcenie dzwonów, które odbyło się 12 października 1999 roku. Uroczystości przewodniczył ks. bp Zdzisław Fortuniak. Dzwony zamontowano dwa miesiące później, biją w południe – na Anioł Pański oraz pół godziny przed każdą Mszą Św.