Krąg Rodzin

Działający w parafii Krąg Rodzin wywodzi się z Oazy Rodzin, której grupę w Szczepankowie założył, w 1985 roku, Jerzy Wolski – parafianin z sąsiedniego Spławia. Oaza Rodzin, która miała na celu kształtowanie oraz ubogacanie życia małżeńskiego i rodzinnego, istniała w parafii p.w. św. Józefa około ośmiu lat. Osobom należącym do grupy nie odpowiadał sztywny program narzucony przez zwierzchnie struktury wspólnoty i Oaza w Szczepankowie uległa rozwiązaniu. Zostało kilka rodzin, które nie przestały się spotykać i utworzyły nową grupę duszpasterską – Krąg Rodzin.

Obecnie Krąg Rodzin skupia pięć małżeństw, które spotykają się w swoich domach i realizują własny, zatwierdzony przez ks. Proboszcza, program. Każde spotkanie grupy rozpoczyna modlitwa, później następuje dzielenie się Słowem Bożym, dyskusja nad przygotowanymi materiałami z literatury duchowej, czasami spotkanie ubogaca obecność osoby duchownej, a całość kończy agapa i część towarzyska. Grupa jest wspólnotą tylko parafialną i nie posiada kontaktów diecezjalnych.