Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.     Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,     módl się za nami.
Święty Józefie,     módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,     módl się za nami.
Światło Patriarchów,     módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,     módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy,     módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,     módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa,     módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,     módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,     módl się za nami.
Józefie najczystszy,     módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,     módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,     módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,     módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,     módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,     módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,     módl się za nami.
Wzorze pracujących,     módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,     módl się za nami.
Opiekunie dziewic,     módl się za nami.
Podporo rodzin,     módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,     módl się za nami.
Nadziejo chorych,     módl się za nami.
Patronie umierających,     módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,     módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego,     módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Krótka litania

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy – (módl się za nami)
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych –
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych –
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci –
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem –
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych –
Patronie łagodny –
Święty Józefie – módl się za nami!