Parafialny Zespół Caritas

 

Caritas jest charytatywną instytucją Kościoła, poprzez którą wierni mogą

najskuteczniej pomagać bliźnim. Jest to instytucja, która posiada struktury krajowe i diecezjalne, najmniejszym jej oddziałem jest Zespół Parafialny.

Parafialny Zespół Caritas, powstał w Szczepankowie w listopadzie 1998 roku, w miejsce nieformalnego zespołu charytatywnego. Przewodniczącym Zespołu jest ks. proboszcz Bolesław Starosolski, zastępcą jest p. Małgorzata Jurga, skarbnikiem Romana Brzuszczyk. Zespół spotyka się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Św. o godzinie 18-stej. Gdzie, po wspólnej modlitwie, następuje podsumowanie działań, planowanie następnego miesiąca i przekazywanie informacji o osobach potrzebujących w parafii.

Parafialny Zespół Caritas co miesiąc sprawuje opiekę nad 5 do 8 rodzin. W ciągu roku prowadzi następujące działania: organizuje spotkania z seniorami (w trzecią sobotę stycznia); prowadzi sprzedaż świec i kartek świątecznych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w sierpniu sprzedaż ziół; pomaga w wyposażeniu dzieci do szkoły; doraźnie pomaga w zakupie leków i sprzętu rehabilitacyjnego; dofinansowuje kolonie, wycieczki szkolne i zielone szkoły dla dzieci; oraz prowadzi zbiórki pieniędzy na określone cele przed kościołem parafialnym..

Członkowie Zespołu uczestniczą w zebraniach, spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach organizowanych przez Caritas diecezjalną i ściśle z nią współpracują.