Przejdź do treści

Parafialny Zespół Caritas

Caritas

jest charytatywną instytucją Kościoła, poprzez którą wierni mogą najskuteczniej pomagać bliźnim. Jest to instytucja, która posiada struktury krajowe i diecezjalne, najmniejszym jej oddziałem jest Zespół Parafialny.

Przewodniczącym Zespołu Parafialnego Caritas jest:

ks. proboszcz Andrzej Strugarek

Zastępcą: p. Małgorzata Jurga,

Skarbnikiem: p. Cecylia Kaczmarek.

Zespół spotyka się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Św. o godzinie 18.00. Gdzie, po wspólnej modlitwie, następuje podsumowanie działań, planowanie następnego miesiąca i przekazywanie informacji o osobach potrzebujących w parafii.

Parafialny Zespół Caritas w ciągu roku prowadzi następujące działania: organizuje spotkania z seniorami; organizuje pomoc materialną dla potrzebujących parafian, zwłaszcza w okresach przedświątecznych; prowadzi sprzedaż świec i kartek świątecznych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w sierpniu sprzedaż ziół; pomaga w wyposażeniu dzieci do szkoły; doraźnie pomaga w zakupie leków i sprzętu rehabilitacyjnego; dofinansowuje kolonie, wycieczki szkolne i zielone szkoły dla dzieci; oraz prowadzi zbiórki pieniędzy na określone cele przed kościołem parafialnym.

Członkowie Zespołu uczestniczą w zebraniach, spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach organizowanych przez Caritas diecezjalną i ściśle z nią współpracują.