Odnowa w Duchu Świętym

Istotą wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym jest uwielbienie Pana Boga we wszystkich Jego przejawach i prowadzenie do osobistego z Nim kontaktu, owocami bycia we wspólnocie są: ożywienie relacji z Bogiem, zagłębienie w Kościół i odnowa życia chrześcijańskiego.

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym powstała w Szczepankowie w sierpniu 1992 roku. Latem tego roku kilka osób z parafii p.w. św. Józefa spotkało się podczas zebrania Odnowy w kościele oo. Franciszkanów na Rynku Bernardyńskim w Poznaniu, gdzie szukały pomocy Bożej oraz miejsca wspólnotowej modlitwy i uzdrowienia. Po kilku spotkaniach parafianie ze Szczepankowa postanowili powołać do życia własną grupę Odnowy.

Obecnie do Odnowy w Duchu Świętym należy w parafii p.w. św. Józefa około 40 osób, ale wspólnota jest otwarta. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy św. o godzinie 18-stej, w salce na probostwie. Spotkanie rozpoczyna modlitwa uwielbienia oparta na Słowie Bożym, później następuje zaproszenie i wezwanie Ducha Świętego, katecheza, czytanie i dzielenie się Słowem Bożym, modlitwa uwielbienia i modlitwa językami. Struktura grupy w parafii dzieli się na 5 grup domowego dzielenia, które posiadają własnych animatorów i spotykają się w domach, aby ubogacać się wzajemnie Słowem Bożym.

Grupa Odnowy w Duchu Świętym jest najaktywniejszą grupą działającą w parafii i podejmuje wiele przedsięwzięć mających na celu duchowy wzrost całej wspólnoty parafialnej. Organizuje w parafii nabożeństwa w święto Miłosierdzia Bożego i Zesłanie Ducha Świętego; prowadzi Drogę Krzyżową w Wielki Piątek, Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek roku i różaniec w niedziele przed Mszami Św.; organizuje także parafialną pieszą pielgrzymkę do sanktuarium MB w Tulcach, podczas odpustu. Kilka osób z grupy regularnie odwiedza mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych przy ul. Michałowo i osadzonych w Areszcie Śledczym przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

Parafialna grupa jest zrzeszona w strukturach Okręgu Poznańskiego Odnowy w Duchu Świętym, a jej członkowie regularnie uczestniczą we wspólnotowych rekolekcjach oraz diecezjalnych i krajowych spotkaniach.  Odnowa w Szczepankowie współpracuje także z osobami duchownymi: z oo. Franciszkanami – o. Florencjanem z Wronek i o. Błażejem ze Wschowej oraz z s. Kasjaną Kowalską ze zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Pokrzywna.