Przejdź do treści

Intencje mszalne od 17 do 24. 09. 2023 A.D.

XXIV   NIEDZIELA   ZWYKŁA  – 17. 09. 2023

godz. 09: 00  + Leokadię i Jana Soęta

godz. 09: 00  + Katarzynę Słomińską, Andrzeja i Alojzego

godz. 09: 00  + Elżbietę Olejniczak od męża, synów i córek

godz. 11: 00  o zdrowie dla rodziny Maćkowskich, Stanisławskich i Tymrokiewicz

godz. 11: 00  + Łukasza Dzimińskiego

godz. 17: 00  + Elżbietę i Tadeusza Nowaczyk

godz. 17: 00  + Danutę Surdyk 3.r.ś.

godz. 17: 00  + Czesławę Pawłowicz 1.r.ś., Mieczysława oraz zmarłych z rodzin Pawłowiczów i Domagałów

 

Poniedziałek –  18. 09. 2023 – św. Stanisława Kostki  

godz. 18: 00  z prośbą o łaskę wiary i opiekę Matki Bożej dla Jana i Agnieszki oraz ich dzieci

godz. 18: 00  dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mamy Ewy i jej syna Roberta

 

Wtorek  – 19. 09. 2023

godz. 18: 00  o błogosławieństwo Boże dla Mai i Marka z okazji 1 rocznicy ślubu

godz. 18: 00  + Jana i Jadwigę Jakubowskich

 

Środa  – 20. 09. 2023 – św. mm. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i tow.

godz. 18: 00  dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji 48 rocznicy ślubu

 

Czwartek  – 21. 09. 2023 – św. Mateusza ap.

godz. 08: 00  za Parafian

godz. 08: 00  + Mateusza Książkiewicza

 

Piątek  – 22. 09. 2023 

godz. 18: 00  + Jacka Nowackiego od dzieci Pawła z rodziną

godz. 18: 00  + Jadwigę Data od Andrzeja Szymańskiego z rodziną

 

Sobota  – 23. 09. 2023 – św. Pio, pr.

godz. 18: 00  + Marię Kubiak i zmarłych rodziców; + Leokadię, Aleksandra i Urszulę Ciapcińskich;   + Józefa i Stanisławę Maciejewskich i zmarłych z rodziny; + Jadwigę Data; + Jerzego Kubiaka od brata Henryka z rodziną; + Michała i Pelagię Bartkowiak oraz zmarłych      z rodziny

 

XXV   NIEDZIELA   ZWYKŁA  – 24. 09. 2023

godz. 09: 00  dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Pauliny i Piotra oraz ich dzieci

godz. 09: 00  + Leokadię i Hieronima Waberskich

godz. 11: 00  dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o dalsze wzrastanie w wierze dla Aleksandry, Wojciecha i Wandy

godz. 11: 00  + Kazimierza Szenborn i zmarłych z rodziny

godz. 17: 00  + Józefę i Jana Gremplewskich, Andrzeja Bzymka

godz. 17: 00  dziękczynna z okazji 10 urodzin Dominika