Odpusty w Roku Jubileuszowym św. Józefa

ODPUST ZUPEŁNY

z okazji

ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

               pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna

oraz modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego)

 1 marca – 8 grudnia 2021r.

 

Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy:

 

  • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską;

 

  • wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie;

 

  • na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;

 

  • będą odmawiać Różaniec Święty w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;

 

  • powierzać będą codziennie swą działalność opiece świętego Józefa;

 

  • będą wzywać św. Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli ją znaleźć oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna;

 

  • będą odmawiać Litanię do świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;

 

  • odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć tego Świętego;

 

  • W obecnej sytuacji epidemicznej rozszerza się dar odpustu zupełnego na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć świętego Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci – ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.